OGRZEWANIE KOŚCIOŁÓW ZABYTKOWYCH

 

OGRZEWANIE KOŚCIOŁÓW ZABYTKOWYCH

komfort - ochrona zabytków - ekonomia

SYSTEMY OGRZEWANIA DLA KOŚCIOŁÓW ZABYTKOWYCH ZGODNE Z:

PN-EN 15759-1:2012 Konserwacja dóbr kultury-Część 1: Wytyczne dotyczące ogrzewania kościołów, kaplic i innych miejsc kultu.

PN-EN 15757:2012 Konserwacja dóbr kultury. Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej w ograniczaniu uszkodzeń organicznych materiałów higroskopijnych powodowanych oddziaływaniem klimatu.

Przedstawione niżej systemy zostały sprawdzone w programach badawczych pod kątem wpływu na zabytki m.in. oddziaływania na drewno i tynki, podnoszenie pyłów oraz promieniowania UV. Uzyskują akceptację służb konserwatorskich w Polsce i Europie. Spełniają wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego. Dostarczane do osób ciepło spełnia wymagania wymienionych wyżej norm przy stosunkowo małym zużyciu energii. Urządzenia grzewcze i elementy instalacji są produkowane indywidualnie z dostosowaniem kształtu i kolorystyki do otoczenia i praktycznie niewidoczne. Systemy wyposażone są w elektroniczne układy sterowania i monitoringu oraz ochrony przed nadmiernymi fluktuacjami mikroklimatu. Systemy pracują w ponad stu kościołach zabytkowych w Polsce i Europie.

Systemy ogrzewania kościołów zabytkowych
Systemy ogrzewania kościołów zabytkowych

Szczegółowe dane dostępne są na stronie http://ogrzewaniekosciolow.com.pl/.