OGRZEWANIE KOŚCIOŁÓW ZABYTKOWYCH

 

OGRZEWANIE KOŚCIOŁÓW ZABYTKOWYCH

komfort - ochrona zabytków - ekonomia

OFERUJEMY DOBÓR, KONFIGURACJĘ, INSTALACJĘ I OBSŁUGĘ:

1.MONITORING MIKROKLIMATU HISTORYCZNEGO

Badanie przeprowadza się zgodnie z PN-EN 15727:2012 Załącznik A.

    Zakres czynności:
  • konfiguracja i instalacja systemu;
  • kwartalny nadzór systemu;
  • raport analizy mikroklimatu historycznego

2.MONITORING PREWENCYJNY MIKROKLIMATU

Obejmuje ciągłą rejestrację parametrów takich jak temperatura, wilgotność względna, natężenie światła dziennego i UV czy inne.

Ma na celu kontrolę czy parametry mikroklimatu spełniają wymagania ochrony konserwatorskiej. Dane mogą również służyć dla badań naukowych.

Dobór i konfiguracje urządzeń pomiarowych, rejestrujących oraz sygnałów alarmowych ustalane są indywidualnie. W zależności od potrzeby sporządzane są Sprawozdania z Badań.

3.STABILIZACJA MIKROKLIMATU TERMO-RHT

Układ realizuje następujące funkcje:

  •  automatyczne ograniczanie działania systemu ogrzewania, gdy wilgotność względna spadnie poniżej poziomu naturalnego. Poziom ten jest wyliczany dla każdej chwili na podstawie wcześniejszych rejestrowanych średnich wartości z uwzględnieniem charakterystyki obiektu. Umożliwia to utrzymywanie wilgotności w obiekcie w zakresie poziomów naturalnych.
  •  wykonuje funkcje alarmowe i rejestracyjne.

Układ funkcjonuje zgodnie z PN-EN 15757:2012.

4.KONSTRUKCJA I PRODUKCJA APARATÓW STERUJĄCYCH I REGULACYJNYCH DLA OGRZEWAŃ W KOŚCIOŁACH

5.PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW OGRZEWANIA I DORADZTWO

Zatrudniamy specjalistów w zakresie ogrzewania kościołów zabytkowych i ochrony mikroklimatu z ponad 20-letnim doświadczeniem. Współpracujemy z placówkami naukowymi i wiodącymi firmami konserwatorskimi. Proponujemy systemy przebadane pod kątem bezpieczeństwa konserwatorskiego i sprawdzone pod w aspektach komfortu osób i ekonomii. Oferujemy szeroką gamę usług w tym zakresie.

6.EKSPERTYZY I OCENY EKSPLOATOWANYCH SYSTEMÓW OGRZEWANIA POD WZGLĘDEM SPRAWNOŚCI I OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Umożliwiają podejmowanie skutecznych przedsięwzięć (modernizacja, wymiana czy wyposażenie w układy stabilizacji mikroklimatu ) w celu poprawy komfortu osób, ekonomii użytkowania oraz warunków mikroklimatycznych dla zabytków.

Ocenie podlega poziom spełniania wymagań norm PN-EN 15759-1:2012 oraz PN-EN 15757:2012.